14. Obrtnički i poduzetnički sajam Požega 2013.,od 27.-29.09.2013.

Objavljeno: 20.08.2013

U prilogu  se nalazi pozivno pismo, te informacije i prijavni materijale Obrtničke komore Požeško-slavonske  županije kao organizatora 14. Obrtničkog i poduzetničkog sajma Požega 2013., koji će se od 27.- 29. rujna 2013. godine održati u Požegi. 

Sajam je uvršten u Plana nastupa članova HOK-a na međunarodnim i regionalnim sajmovima HOK-a za 2013. godinu, te sukladno Pravilniku o organizaciji nastupa obrtnika  na sajmovima u zemlji i inozemstvu, članovi HOK-a koji prijave svoj nastup na spomenutom sajmu, ukoliko kod njih nije evidentirano dugovanje prema Komorskom sustavu HOK-a, imaju pravo na sufinanciranje nastupa na spomenutom sajmu, u postotku od 30% troškova standardno uređenog izložbenog prostora.

Za dodatne upite vezano uz prijavu i uvijete nastupa možete se obratiti  Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije; kontakt osoba g. Zvonko Martinović, tajnik Komore,  dostupan na broj telefona: 034/272 457, telefaks: 034/272 457, e-mail: ok.pozega@hok.hr .

 

Prilog:

Broj-60-4-OPĆI UVJETI

Broj-60-2- SAJAM POZIV

Broj-60-3-PRIJAVA SAJAM