1000 bazena za hrvatski turizam – natječaj

Objavljeno: 27.06.2013

Izvješćujemo Vas da je Ministarstvo turizma objavilo Javni poziv iz programa 1000 bazena za hrvatski turizam. Sredstva mogu koristiti trgovačka društva, obrti i zadruge, za izgradnju i opremanje vanjskih bazena minimalne površine 30 kvadratnih metara i unutarnjih bazena minimalne površine 20 kvadratnih metara… 

Sredstva će se dodjeljivati za bazene izgrađene od 1. siječnja do 31. listopada 2013. godine, a ukupno je za ovogodišnji program osigurano 10 milijuna kuna, s time da je 60 posto sredstava iz proračuna Ministarstva turizma, a 40 posto iz proračuna Ministarstva poduzetništva i obrta. Maksimalno će se po projektu dodjeljivati 50 tisuća kuna ili do 50 posto ukupne vrijednosti investicije.

Zahtjev može podnijeti:

– trgovačko društvo ili zadruga koji su u 2012. godini imali minimalno 2 zaposlena u periodu poslovanja ne kraćem od 3 mjeseca,

– obrti koji su u 2012. godini imali minimalno 1 zaposlenog u periodu poslovanja ne kraćem od 3 mjeseca.

Na Natječaj mogu se prijaviti i privatni iznajmljivači ukoliko do predaje natječajne dokumentacije registriraju obrt ili trgovačko društvo te ishoduju pravovaljano Rješenje. Privatni iznajmljivači koji se registriraju kao obrt ili trgovačko društvo moraju imati minimalno 1 zaposlenog u trenutku podnošenja zahtjeva. Izmjenom Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, povećana je tlocrtna površina pomoćne građevine koja se gradi na građevinskoj čestici postojeće zgrade, što se odnosi i na bazene, s dosadašnjih 24 na 100 kvadratnih metara te za te bazene sada neće trebati građevinska dozvola.

Cjeloviti tekst javnog poziva ‘1000 bazena za hrvatski turizam „ zajedno sa obrascima možete naći na slijedećim WEB stranicama: www.mint.hr ; www.minpo.hr Pitanja vezana za program ‘1000 bazena za hrvatski turizam’ možete uputiti na adresu e-pošte: bazeni@mint.hr

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava a najkasnije do 30. rujna 2013. godine.