Obavijest o objavi Javnog poziva iz programa „Poduzetnički impuls“ -I ciklus

Objavljeno: 11.02.2013

Obavijest o objavi Javnog poziva iz programa „Poduzetnički impuls“ – Program poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013. godinu – I. ciklus…

 Ministarstvo poduzetništva i obrta temeljem „Poduzetničkog impulsa“ 2013 . Programa poticanja poduzetništva i obrta poticanja  objavilo je dana  09.02. 2013. u dnevnom tisku  i na web stranicama: www.minpo.hr  Javni poziv za uključivanje u poticajne projekte Ministarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Ministarstva u slijedećim projektima

Poduzetnički impuls 2013. –I. ciklus

 Mjera A – Razvoj mikropoduzetništva i obrta

             Mjera A 1 – Mikropoduzetništvo i obrt

Mjera A 2 – Poduzetništvo kreativnih industrija

Mjera A 3 – Mladi i početnici u poduzetništvu

Mjera A 4 – Zadružno poduzetništvo

Mjera A 5 – Jačanje poslovne konkurentnosti klastera

 Mjera B – Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika

             Mjera B1 – Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika

 Sve detaljne informacije: Javni poziv, prijavni obrazac, skupnu izjavu, izjavu o korištenju državnih potpora male vrijednosti, obrazac ugovora, obrazac proračuna te obrazac izvješća o provedbi možete naći na web adresi Ministarstva: www.minpo.hr

             Prijave za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem Prijavnog obrasca AMPO/2013. uz koji se prilaže i tražena dokumentacija, s projektnim prijedlogom izrađenim po svim obveznim točkama sadržajnog dijela i tablicom proračuna te traženom dokumentacijom koja se podnosi u dva uvezena primjerka (jedan izvornik i jedna preslika, unutar jedne omotnice) poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

 

 

                                MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Javni poziv – Mjera A. Razvoj mikro poduzetništva i obrta (dalje naznačiti aktivnosti npr. A1 Mikro poduzetništvo i obrt“)

 

                                                           Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

 

Poziv je otvoren danom objave u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr) i HAMAG  INVEST-a (www.hamaginvest.hr)

i traje do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2013. godine.