„Zadaće računovođa, revizora, poreznih savjetnika, odvjetnika i javnih bilježnika u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma“

Objavljeno: 15.03.2012

Obrtnička komora Istarske županije u suradnji sa   Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika i HZRIF Udrugom Istre, te Udruženjem obrtnika Pula, organizira  radionicu „Zadaće računovođa, revizora, poreznih savjetnika, odvjetnika i javnih bilježnika u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma“ koja će se održati u prostorijama udruženja, u Puli, 04.travnja 2012.godine…

Ispunjena pravovremena prijavnica  omogućiti će izradu potvrda koje će prisutni moći dobiti odmah nakon edukacije, stoga Vas molimo prijavu na e-mail: uo.pazin@hok.hr do 30.03.2012. godine, kako bi se na vrijeme prosljedilo na izradu u HZRIF.

Prijavnica sa brojem žiro računa, te iznosom se nalazi u privitku…