“Zakon o otpadu”, prezentacija s predavanja

Objavljeno: 29.02.2012

Dana 28.2.2012. u Obrtničkom domu u Poreču održana je besplatna EDUKACIJA O VOĐENJU ZAKONOM PROPISANE DOKUMENTACIJE O OTPADU od strane predstavnice Ecooperative iz Matulja, Renata Stergar, dipl. san. ing….

Prezentacija zbrinjavanje