Ceh uslužnog obrta

Zadnja izmjena: 27.04.2018

Predsjednica ceha Karmen Gašparini, Stari trg 8 D, 52 000 Pazin

Potpredsjednik ceha Marino Ravnić, Štranjaga 3, 52 000 Pazin