Ceh uslužnog obrta

Zadnja izmjena: 03.03.2015

Predsjednica ceha Karmen Gašparini, Stari trg 8 D, 52 000 Pazin

Poptredsjednik ceha Marino Ravnić, Štranjaga 3, 52 000 Pazin

Izvršni odbor:

  • Karmen Gašparini iz Pazina
  • Marino Ravnić iz Pazina
  • Željko Šperanda iz Pazina
  • Zlatko Škrlj iz Pazina
  • Valantina Delšeno Vitulić iz Pazina