Ceh prijevoznika

Zadnja izmjena: 27.04.2018

Predsjednik ceha Mirko Gortan, Šuškali 67/a, 52 000 Pazin

Potpredsjednik ceha Davor Sloković, Rijavac 16, 52 000 Pazin