Ceh frizera i kozmetičara

Zadnja izmjena: 03.03.2015

Predsjednica ceha Elida Tončinić, Lupoglav 18, 52 426 Lupoglav

Potpredsjednica ceha Sandra Derossi, Lindar 2, 52 000 Pazin

Izvršni odbor:

  • Elida Tončinić iz Lupoglava
  • Sandra Derossi iz Lindara
  • Atilio Šujević iz Pazina
  • Ivana Udovičić iz Svetog Petra u Šumi
  • Sanja Miljavac iz Cerovlja

 

Sekcija frizera i kozmetičara