Radionice o pripremi projekata

Objavljeno: 27.09.2013

Hrvatska obrtnička komora, u suradnji sa OK Rijeka i Zadar organizira još dvije besplatne radionice za obrtnike u svrhu njihova upoznavanja sa izradom projektnih prijedloga za sredstva iz EU fondova. 

Obavijest o radionicama s programom i pripadajuće prijavnice bit će objavljeni i na HOK-ovoj internetskoj stranici.

EU-radionice_Razbor_poziv_predlozak_2013-09-10

EU-radionice_Razbor_program

EU-radionice_Razbor_raspored_mjesto-odrzavanja

PRIJAVNICA.Rijeka

PRIJAVNICA.Zadar