Primjena Zakona o strancima – prijava stranaca na policiji više nije obveza – detalji u dopisu

Objavljeno: 17.09.2013

Obratite pažnju na priloženi dopis Ministarstva turizma uz obvezu prijave stranaca kod pružanja usluga smještaja. 

131-1250-5192-16-2013 - primjena zakona o strancima_prijava na policiju 2 2013-09-11 131-1250-5192-16-2013 - primjena zakona o strancima_prijava na policiju 1 2013-09-11