Prijavite se na tribinu „Autotaksi i prijevoz vozilima do osam putnika prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu 2018: novi izazovi“

Objavljeno: 14.09.2018

Hrvatsko društvo za transportno pravo (HDTP) i Hrvatska obrtnička komora (HOK)pozivaju Vas na tribinu „Autotaksi i prijevoz vozilima do osam putnika prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu 2018: novi izazovi“, koja će se održati u utorak, 25. rujna 2018.  S početkom u 17 sati, u Ilici 48/II, Zagreb (Velika dvorana Hrvatske obrtničke komore).

Nakon velikih prijepora u javnosti izazvanih liberalizacijom usluga autotaksi prijevoza, kao i problema zakonskog uređenja prijevoza vozilima do osam putnika, od novog se Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (ZPCP), donesenog početkom 2018. godine, mnogo očekivalo. Novim ZPCP-om značajno je olakšan ulazak na tržište autotaksi usluga, no istovremeno su postavljeni i novi zahtjevi, prvenstveno radi povećanja sigurnosti korisnika autotaksi prijevoza. Pored toga, ZPCP 2018 otvara vrata i novim inovativnim oblicima cestovnog putničkog prijevoza – prijevoz vozilima do osam putnika. Budući da pravom Europske unije takav oblik prijevoza nije uređen u potpunosti, postavlja se pitanje je li takav prijevoz uopće dopušten, i ako jest, pod kojim uvjetima i uz koje pretpostavke.

Da li je ZPCP 2018 riješio postojeće probleme organizacije autotaksi prijevoza i prijevoza vozilima do osam putnika? Kako nova rješenja funkcioniraju u praksi? Koji su novi izazovi pred nama i na koji način unaprijediti sustav?

Na ta i druga vaša pitanja odgovor će dati uvodničari na tribini, vodeći stručnjaci u sektoru cestovnog prijevoza iz redova odvjetništva, državne uprave i strukovnog udruženja, čiji je rad usko povezan s donošenjem i primjenom ZPCP-a 2018.

Program tribine: 
16.30 – 17.00
Registracija

17.00 – 17.20
gđa. Martina Prpić, LL.M., odvjetnica, OD Kovačević Prpić Simeunović
Novi regulatorni okvir za obavljanje autotaksi prijevoza u Republici Hrvatskoj

17.20 – 17.40
g. Tomislav Sadrić, mag. iur., odvjetnički vježbenik, OD Kovačević Prpić Simeunović
Prekogranični prijevoz putnika vozilima do osam putnika u svjetlu hrvatskog i europskog prava

17.40-18.00 
dr. sc. Saša Šolman, Uprava kopnenog prometa i inspekcije MMPI RH
Novi zakon o prijevozu u cestovnom prometu – stajališta Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kao predlagatelja zakona

18.00-18.20 
g. Matija Duić, dipl. oec., Hrvatska obrtnička komora
Novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – iskustva i stajališta Hrvatske obrtničke komore

18.20-18.40 Pauza
18.40- 20.00 Diskusija

Uvodničari

Martina Prpić odvjetnica je s višegodišnjim iskustvom i osnivačica odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović d.o.o. Nakon završenog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, završila je poslijediplomski studij međunarodnog poslovnog prava (LL.M.) na Central European University u Budimpešti. Odvjetnica Prpić redovito savjetuje domaća i strana društva o pitanjima prava društava, trgovačkog, radnog i upravnog prava, te zastupa klijente na sudu, u upravnim postupcima i postupcima javne nabave. Sudjelovala je u brojnim transakcijama stjecanja velikih i srednje velikih društava te vodila postupke dubinskih snimanja radi stjecanja društava u naftnoj, farmaceutskoj, glazbenoj i drugim industrijama. Redovito objavljuje članke o arbitraži, tržištu kapitala i zaštiti tržišnog natjecanja.

Tomislav Sadrić diplomirao je 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se iste godine pridružio odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović d.o.o. kao odvjetnički vježbenik, a 2017. je položio pravosudni ispit. U dosadašnjoj praksi Sadrić se pretežito bavi građanskim i trgovačkim pravom, parnicama, upravnim postupcima i sporovima, te sudjeluje u pravnom savjetovanju stranaka iz financijskog i transportnog sektora. Samostalno ili u suautorstvu objavio je desetak znanstvenih i stručnih radova te je izlagao na nekoliko međunarodnih skupova.

Saša Šolman voditelj je Službe za cestovna motorna vozila u Sektoru cestovnog prometa u Upravi kopnenog prometa i inspekcije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Prije toga Šolman je bio voditelj Službe inspekcije cestovnog prometa u istom Ministarstvu, kamo je došao nakon petnaestgodišnje karijere u privatnom sektoru, gdje je obavljao različite poslove vezane za organizaciju i provedbu javnog autobusnog prijevoza u poduzeću „Presečki grupa“ iz Krapine. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na temu upravljanja kvalitetom u javnom prijevozu putnika u cestovnom prometu. Viši predavač je prometno – logističke grupe kolegija na Sveučilištu Libertas u Zagrebu te na Veleučilištu u Krapini. Objavio je preko 20 znanstvenih i stručnih radova iz područja cestovnog prometa, a u fokusu znanstvene aktivnosti mu je javni prijevoz putnika u cestovnom prometu kao i prijevoz putnika za vlastite potrebe.

Matija Duić diplomirani je makroekonomist. Zadnjih pet godina radi u Hrvatskoj obrtničkoj komori kao savjetnik za organizaciju rada strukovnih grupacija komore (cehova). Duić se specijalizirao za područje prometa i graditeljstva te kao član radne grupe aktivno sudjeluje u izradi krovnih propisa u tim djelatnostima.

Prijave
Sudjelovanje na tribini je besplatno uz obveznu prethodnu prijavu najkasnije do 24. rujna 2018. u 12 sati, naemail cehovi@hok.hr

Tribina je namijenjena djelatnicima iz sektora cestovnog putničkog prijevoza i tijela državne uprave, kao i svima ostalima koje zanima problematika autotaksi prijevoza i novih oblika putničkog prijevoza prema ZPCP-u 2018.

 

Izvor: www.hok.hr