Predstavljena publikacija Europske komisije „Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2018.“

Objavljeno: 06.12.2018

Jučer je u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj predstavljena publikacija Europske komisije „Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2018.“. Europska komisija prati Hrvatsku i ostale članice EU-a na putu prema modernizaciji obrazovnog sustava, a u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja 2018. prikazuje se napreduju li države članice i ispunjavaju li postavljene ciljeve.

Stefaan Hermans, direktor u Glavnoj upravi za obrazovanje mlade, kulturu i sport Europske komisije, istaknuo je da je “ulaganje u obrazovanje ulaganje u budućnost“ i upozorio Hrvatsku da mora ostati fokusirana u nastojanjima da ispuni šest ciljeva EU-a do 2020. godine. Hermans je istaknuo da je obrazovanje jedan od prioriteta EU-a, a ulagati u obrazovanje se može uz potporu programa Erasmus+, europskih strukturnih i investicijskih fondova, kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih, Europske snage solidarnosti te Obzor 2020.

Predstavljanju je prisustvovala i ministrica znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Blaženka Divjak koja je dala osvrt na predstavljeno izvješće i predstavila pregled reformskih mjera koje je ministarstvo započelo. Istaknula je reforme u području strukovnog obrazovanja o kojima je detaljnije govorio pomoćnik ministrice, prof. Vlado Prskalo u panel raspravi koja je uslijedila nakon predstavljanja.

 

Cijeli izvještaj je dostupan na engleskom jeziku na sljedećim poveznicama:

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-eu-analysis-volume-1-2018_en

 

http://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-country-analysis-volume-2-2018_en

Izvor: www.hok.hr