Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

Objavljeno: 11.03.2014

U prilogu se nalazi Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača , objavljen 7. ožujka 2014.godine u “Narodnim novinama“ br. 31/14 (http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx ). Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.