Pozivni natječaj za nabavu i tisak promotivnih materijala za projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships

Objavljeno: 06.07.2018

Hrvatska obrtnička komora, za projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN, sufinanciran od strane programa Erasmus+ Europske unije, prikuplja ponude za nabavu i tisak promotivnih materijala.

Opis predmeta nabave

         Naziv artikla:USB stick – s rotirajućom                                                                                           metalnom zaštitom

Memorija: 4 GB

Dizajn: NE

Grafička priprema: NE

Dvostrani tisak loga i znaka projekta: monokromatski

Količina:

a)      100 komada

b)      500 komada

Molimo dostaviti ponudu za svaku količinu posebno.

 

Naziv artikla: Mapa za dokumente

Format: A4 sa klapnom

Tisak:  4/4 obostrani tisak u boji

Papir: kunstdruck 350 grama ili slično

Dorada:  rezanje na format, štancanje na štanci

Plastifikacija: mat 1/0

Količina: 200 komada

Naziv artikla: Platnena vrećica s dugom ručkom

Boja vrećice: natur

Gramatura: 140 g/m2

Dimenzije: 38 x 42 cm

Dizajn: DA

Grafička priprema: DA

Tisak: DA

Količina: 200 komada

 

Naziv artikla: Blok A5

Specifikacije: 100 stranica (50 listova)

Dizajn: DA

Grafička priprema: DA

Tisak: 4/0

Količina: 200 komada

 

Naziv artikla: Vodič za naukovanje

Format: Brošura A5

Papir: ovitak 300 g, knjižni blok 115 g

Broj listova: ovitak + 32 stranice knjižnog bloka

Tisak: 4/4 color obostrano

Vrsta tiska: offset

Plastifikacija: mat

Dizajn: NE

Tisak: DA

Uvez: meki, klamano kroz hrbat

Količina: 1000 komada

 

Naziv artikla: Trademark- naljepnica

Format: A5

Tisak: 4/0

Dizajn: NE

Papir: samoljepivi papir

Količina: 500 komada

 

NAPOMENA: Molimo Vas da dostavite ponudu za sve navedene artikle.

Datum dostave ponude

13.7.2018.

–     u zatvorenim kovertama s naznakom:

NE OTVARATI – PONUDA ZA NABAVU I TISAK PROMOTIVNIH MATERIJALA za projekt „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN“

 

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

–   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

–   putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude

 

Ponude koje su stigle nakon naznačenog datuma dostave ponude – neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Opći uvjeti natječaja:

–     cijena ponude za uslugu nudi se kao u maloprodaji s posebno iskazanim PDV-om

–     cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača

–     u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave

–     rok valjanosti ponude je 60 dana

 

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o projektu obratite se:

Mirela Franović

TEL. 01/4806 666 ili 01/4806 683

e-mail: mirela.franovic@hok.hr i hok@hok.hr

Za dodatne informacije o pozivnom natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

TEL. 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr i hok@hok.hr

Informacije se mogu pronaći i na službenim web stranicama projekta

http://supportapprenticeships.eu/hr/

 

IZVOR: www.hok.hr