Poziv za izlaganje – 22. Obrtnički sajam Istre

Objavljeno: 30.07.2019

U prilogu se nalazi poziv i prijavni materijale za 22. Obrtnički sajam istre, koji će se održati u Puli od 3. do 6. listopada 2019. godine.

Na 22. Obrtničkom sajmu Istre bit će organizirana brojna predavanja, te prezentacija strukovnih zanimanja.

Molimo za što ranije rezervacije prostora! 

OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE

Mletačka 12/I, Pula

www.ok-istre.hr

tel 052/216-153

fax 052/383-744

22OSI – nacrt hale Dopis izlagačima 22. Obrtnički sajam Istre Prijava 22. Obrtnički sajam Istre Sajamski pravilnik 22. Obrtnički sajam Istre