Poziv za iskaz interesa za članstvo u tematskim inovacijskim vijećima

Objavljeno: 06.11.2018

Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, donijelo je Odluku o osnivanju tematskih inovacijskih vijeća (TIV), radnih tijela za operativnu podršku radu Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske. 

Odlukom o osnivanju tematskih inovacijskih vijeća (TIV), koju je na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, donijelo Inovacijsko vijeće za industriju RH, osnivaju se:

  • Tematsko inovacijsko vijeće za zdravlje i kvalitetu života
  • Tematsko inovacijsko vijeće za energiju i održivi okoliš
  • Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost
  • Tematsko inovacijsko vijeće za sigurnost
  • Tematsko inovacijsko vijeće za hranu i bioekonomiju.

Svaki se TIV, u pravilu, sastoji od predstavnika poslovnog sektora (70%), koje čine predstavnici poduzeća i predstavnici organizacija i udruženja poslovnih subjekata, predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV (20%) te predstavnika tijela javne vlasti (10%).

Iskaz interesa za članstvo u TIV-ovima (Obrazac za iskaz interesa i životopis predloženog predstavnika) potrebno je dostaviti ovjereno i skenirano elektroničkom poštom na adresu tivtajnistvo@hgk.hr ili poštom na adresu:

Hrvatska gospodarska komora

Rooseveltov trg 2

10000 Zagreb

s naznakom “Prijedlog članova TIV-ova”, najkasnijeod dana objave poziva na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje.

Dodatne informacije nalaze se u Pozivu za iskaz interesa, kao i Metodologiji izbora članova TIV-a.

 

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta; https://www.mingo.hr/page/poziv-za-iskaz-interesa-za-clanstvo-u-tematskim-inovacijskim-vijecima

izvor: www.hok.hr