Potpora mladim poljoprivrednicima_Najava natječaja

Objavljeno: 05.12.2016

Na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (http://ruralnirazvoj.hr/novosti/najava-natjecaja-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/) 02. prosinca 2016. objavljena je informacija kojom se najavljuje raspisivanje novog natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“. Informaciju prenosimo i cijelosti : 

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Potaknuti brojnim upitima i velikom zainteresiranošću potencijalnih korisnika, a sa ciljem pravovremene pripreme svih zainteresiranih strana, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavljuju raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Natječaj će biti otvoren od 21. prosinca 2016. godine, a prijave će se moći podnositi, također, od 21. prosinca 2016. godine.

Podsjećamo da su korisnici mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji:

– su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora,

– u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  2. b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,
  3. c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
  4. d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  5. e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  6. f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  7. g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  8. h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,
  9. i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine.

 

Druge informacije o prihvatljivosti možete pogledati u Pravilniku o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” (NN 42/15), a biti će dostupne i u spomenutom natječaju.

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 59/16. objavljena Izmjena natječaja za provedbu podmjere 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

 

1. Točka 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 21.550.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

 

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

potpora-mladim-poljoprivrednicima_izmj-natjecaja_nn_59

104-30-09-2015-natjecaj

_03_prav_rr_6-1_6-2_6-3_nn_42