Podsjetnik na rokove

Objavljeno: 28.02.2018

Obzirom da se bliži kraj 2017. godine, evo malog podsjetnika na rokove za poduzimanje pojedinih radnji za zaključivanje godine i početak nove, za obveznike poreza na dohodak:

 • Inventura 31.12. (krajem godine)

Prema čl. 66. Općeg poreznog zakona:

…(13) Na početku poslovanja porezni obveznik mora popisati svu imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti. Takav se popis mora sastaviti i krajem svake poslovne godine kao godišnji popis.
(14) Osim godišnjeg popisa, porezni obveznik mora popisati imovinu i obveze i u drugim slučajevima, a posebno po nalogu poreznog tijela u postupku poreznog nadzora, pri promjenama cijena dobara ili poreznih stopa ako je to bitno za oporezivanje isporuka tih dobara, kod statusnih promjena i kod otvaranja postupka stečaja ili postupka likvidacije ili prestanka obavljanja djelatnosti….

 • Izjava o prijelazu sa plaćanja PDV-a prema obavljenim isporukama na plaćanje PDV-a po naplaćenim naknadama (mogu samo obveznici PDV-a kojima je promet ispod 3.000.000,00 kn) Poreznoj upravi – do 31.12.
 • Zahtjev Poreznoj upravi za prijelaz sa vođenja knjiga na paušalno oporezivanje dohotkado kraja godine, a najkasnije do 15.01.
 • Paušalisti – izvješće o ostvarenim primicima i plaćenom porezu – obrazac PO-SD se predaje Poreznoj upravi do 15.01.
 • Zahtjev za ulazak ili izlazak iz sustava PDV-a – rok za prijavu Poreznoj upravi – do 15.01.
 • Zahtjev za prelazak sa plaćanja poreza na dohodak na porez na dobit ili obrnuto, po sili zakona ili dobrovoljno, Poreznoj upravi – do 15.01.

Kriteriji za prijelaz sa dohotka na dobit po sili zakona su: tijekom prethodne (2017.) godine ostvareni ukupni primici veći od 3.000.000,00 kuna ili ukoliko su ispunjeni dva od slijedeća tri uvjeta:

  • vrijednost dugotrajne imovine veća od 2.000.000,00 kuna,
  • u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika,
  • u prethodnom poreznom razdoblju ostvaren dohodak veći od 400.000,00 kuna
 • Prijava dohotka od zajedničkog obrta (Poreznoj upravi) – DOH-Z – do 31.01.
 • Izdavanje potvrda radnicima o isplaćenim plaćama  – obrazac IP – do 31.01.
 • Dostava obrasca »Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak u _____ godini“ osobama koje su obavljale radove pougovoru o djelu, autorske naknade i sl. – do 31.01.
 • Izvješće o nenaplaćenim potraživanjima (samo obveznici PDV-a) – obrazac OPZ-STAT-1 – rok za predaju Poreznoj upravi – do 20.02. (stanje na dan 31.12., koje nije naplaćeno do 31.01.).Rokovi za ostale kvartale:

Rok podnošenja

Sa stanjem na dan

Koji nisu naplaćeni do

20. svibnja

31. ožujka

30. travnja

20. kolovoza

30. lipnja

31. srpnja

20. studenog

30. rujna

31. listopada

20. veljače

31. prosinca

31. siječnja

 • Porezna prijava – obrazac DOH – rok za predaju Poreznoj upravi – do konca veljače (do 28.02.). Sa poreznom prijavom predaje se obrazac KD (godišnji obračun komorskog doprinosa), obveznici turističke članarine i obrazac TZ, a eventualni obveznici spomeničke rente po djelatnosti i obrazac SR. Razlika poreza za uplatu mora se uplatiti do dana predaje porezne prijave.
 • Godišnji obračun naknade za općekorisne funkcije šuma – obrazac OKFŠ – rok za predaju Ministarstvu poljoprivrede – do 30.04. Do tada se treba i uplatiti razlika od uplaćenih akontacija tijekom 2017. do ukupnog iznosa po konačnom obračunu.

Od svega navedenog obrtnici – paušalisti za 2017. podnose (do 15.01.):

  • Obrazac PO-SD (uz istovremenu uplatu eventualne razlike poreza),
  • obrazac KD,
  • obrazac OKFŠ.

Po potrebi (ako su obveznici) eventualno podnose:

  • obrazac TZ (članarine turističkim zajednicama) – uputa za obračun je u prilogu
  • obrazac SR (indirektna spomenička renta) – plaćaju djelatnosti: 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa), 64.1 Novčarsko posredovanje, 66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova, 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja.
  • obrazac IP i/ili Potvrdu o isplaćenim primicima – ako su imali radnika ili nekoga po ugovoru o djelu (uručuje se njima do 31.01.)

Ako su u 2017. ostvarili godišnji prihod od obrta viši od 300.000,00 kn, obavezno podnose:

  • prijavu za ulazak u sustav PDV-a
  • prijavu promjene načina oporezivanja dohotka sa paušala na poslovne knjige (RPO obrazac) – treba dati u mjesecu u kojem se premaši prag za paušalno oporezivanje.

Članarina TZ

obrazac PO-SD

obrazac KD

obrazac TZ

obrazac SR

obrazac OKFŠ

Izvor: www.obrtnici-pula.hr