Međunarodni sajam TEHNOMA 2013., Skopje; 15. – 19.10.2013. – konačni rok prijave nastupa produljen do 23.09.2013.

Objavljeno: 27.08.2013

Informacija o produženju roka prijave organiziranog i sufinanciranog nastupa članova HOK-a na Međunarodnom sajmu  TEHNOMA 2013., Skopje; 15. – 19.10.2013. – konačni rok prijave nastupa produljen do 23.09.2013.