Izmjene i dopune poreznih propisa

Objavljeno: 13.12.2013

U Narodnim novinama broj 148/13 objavljene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit i Zakona o doprinosima. Obratite pozornost na dokument u privitku.