Informacija o novom obrascu zahtjeva za izdavanje EORI broja

Objavljeno: 30.07.2013

U prvitku se nalazi informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o EORI broju (Narodne novine br. 89/13) kojim je uveden novi obrazac zahtjeva za izdavanje EORI broja.